Stránka o Prabulharech, jazyce, původu, dějinách a náboženství ve statích, knihách a hudbě - http://protobulgarians.com

Česká verze stránek - Czech version of the site  

Překlad Nikolaj Nikolov - http://www.nikolov.sou-stravovani.cz

              Locations of visitors to this page           

      

       Česká verze stránek

       English version of the main webpage

       Русская версия страницы

       Българска версия на уеб-страницата 

       Македонска верзиjа на уеб-страницата

      

 

    

     Etymologie a sémantika prabulharských rodových názvů Onogchontor-blgar, Utigurové a Kutrigurové - 16 - 06 - 2015

    Smysl a názvy některých písmen cyrilice a hlaholice - 21 - 08 - 2013

   Asparuch – panovník a státník   - 26 - 06 - 2013

    Kubrat – bulharský sjednotitel  - 25  -06  - 2013

   Probulharské prvky v civilizační činnosti Sv. Cyrila a Metoděje.   11 - 06 - 2013

    Pravlast evropských Hunů na základě několika hunských slov v bulharštině  - 17 - 05 - 2013

    Epigrafická památka z rotundy v Michalovcích - Marian Vizdal i Nikolaj Nikolov .pdf

   Možný původ prabulharského slova knihy . Ivan Tanev Ivanov. 02 - 10 - 2012

     Původ a smysl ukrajinského označení chochol a Chochlandie  - 14 - 03 - 2012

   Bolgové, Bersilové, Esegelové základní prabulharské národy na Kavkaze, Volze, Dunaji a v Makedonii - 27 - 02 - 2012

   Starobulharští levharti a ne byzantští lvi jsou zobrazováni na známých kamenných reliéfech ze Staré Zagory

    O významu panovnického titulu KANAΣYBIΓI a CANISAUCI u Prabulharů a Avarů - Ivan Tanev Ivanov

    Naziv hlavniho bohu u Prabulharů   - Ivan Tanev Ivanov

  O smyslu a původu termínu slovene, sklavoi a Slované

    Město Bolgare v Itálii. Západní avarská a bulharská expanze.

    O starobulharském titul „BAT“ - Ivan Tanev Ivanov

    Prabulharské názvy planet-bohové podle rosety z Plisky a jeden ranně křesťanský nápis ze severní Dobrudže

    Albánci – příchozí ze skytských oblastí (Kutrigurové, Kotragové, Avaři)? - Ivan Tanev Ivanov  

    Křest Kijevské Rusi a Bulhaři - Dr. Goran Blagoev, BNT

    Město Kukuš - neznámé skutečnosti o jeho tragedii - Ivan Papukčiev

    Kde jsou Makedonci? - Ivan Papukčiev

    Pohoří Belurtag, chemický prvek berylium a dávní Bulhaři - Dr. Ivan Tanev

    Obecné stránky ranné historie příbuzných Pracharvatu a Prabulharů - Dr. Ivan Tanev

    Nová hypotéza o obsahu termínu „slovene“- Dr. Ivan Tanev

    Rekonstrukce části detailů skalního reliéfu Madarského jezdce - konečná varianta - Ivan Tanev Ivanov  

     Historické vazby mezi geografickou oblastí Onoguria a Maďarským státem - Ivan Tanev Ivanov