СТРАНИЦА ЗА ПРАБЪЛГАРИТЕ

 

ЕЗИК,  ПРОИЗХОД, ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

                                                  

                                                                                                                            Locations of visitors to this page

 Česká verze stránek

 English version of the main webpage

 Русская версия страницы

 Българска версия на уеб-страницата 

 Македонска верзиjа на уеб-страницата

 

За връзка:  info@protobulgarians.com

Свръхчувствителният генетичен маркер HLA показва: българите и македонците са родствени с иранците (28.10.2008)

 

Уеб-страница на проф. Иван Танев Иванов, дб, дбн, Тракийски университет - Стара Загора

 

Професионални изследвания на стопанина на сайта: Списък на публикациите и на техните цитати.

Изследвания в областта на историята на прабългаритеСписък на публикациите в исторически списания и сборници  (с връзки към статиите !)

 

 

СВОБОДНИЯТ СЕ СТРЕМИ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО, ПОРОБЕНИЯТ - КЪМ СВОБОДА, А РОДЕНИЯТ РОБ - ДА СИ ИЗБИРА ГОСПОДАРЯ

РОБЪТ НЯМА РОД, ИСТОРИЯ И КУЛТУРА. РОБЪТ НЕ Е ТВОРЕЦ, А ПОДРАЖАТЕЛ НА СВОЯ ГОСПОДАР

Независимо от своя брой, великите народи познават своята история и култура и раждат политици, които защищават техните интереси.

Робските народи не познават своята история, благоговеят пред чуждата култура и раждат политици, които предават техните интереси.

   

 

       СТАТИИ ЗА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ (собствени изследвания) :

 

Историята като битка между Каин и Авел - 13 юли 2015 г.

Оногундури и утигури - връзка с понятията "външни" и "вътрешни" българи. (15. 09. 2008) - допълнена 7 май 2015

Името Пъкуюл луй Соаре на старобългарската крепост на Дунава означава „Крепостта на Слънцето” - 4 февр 2015

Името Менуморут може да е каламбур - 24 ян 2015

Източни семантични ядра в българския език (pdf) - 6-01-2015

Върху месечните названия и езика на прабългарите - 19 -08 - 2014

Кръщенето на княз Борис Михаил и тоталитарните извращения на историята на Стара Загора (pdf) (29 юли 2014)

Имали ли са ранните български владетели титлата кан/хан ? (28 януари 2014)

Върху етимологията на прабългарската дума БАГЪРЪ = ПУРПУР (30 - 11-2010) - допълнена

Рунен надпис върху златен пръстен - описание на прабългарския календар? - 5 декември 2009   (Статия в сборник - VIII - 2013 - pdf формат)

Българската сурвачка - растително жертвоприошение - палмета с магическа сила (01 май 2006)

Къде се е намирал проходът Сидера, западната граница на областта Загора ? - 23 септ 2013

Някои бележки за раннобългарската история на Берое - 22 юли 2013

Културни и религиозни връзки на прабългарите с древните народи на Месопотамия. (10 юли 2013). Статия в сп. История (pdf) - X-2013

Аспарух - владетелят и държавникът (26 февр 2013)

Кубрат - обединителят на българите (19 ян 2013)

Кубрат- каква е владетелската титла на Кубрат? (05 окт 2012)

Какво пише днес Encyclopaedia Britanica за ранната история на България и българите? - 29 ян 2013

Прародината на европейските хуни съгласно няколко хунски думи в българския език - 26 дек 2012

Отец Паисий е познавал Именника на българските владетели 100 години преди Попов? (3 дек 2012)

Албанците - чист автохтонен народ или народ, съдържащ скитски суперстрат (кутригури, авари)? (9 април 2011-27 ноември 2012)

Лицеви изображения на древните българи и прабългарите (12 април 2012 г.)

Вътрешен, ендогенен произход на прабългарската дума КЪНИГА (24 март 2012)

Старозагорското Аязмо и покръстването на Борис - Михаил - от митрополит Методий (21 март 2012 г)

Смисъл на названията на някои букви в глаголицата и кирилицата (26 януари 2012)

Коледа - индоиранско понятие, означаващо "година, начало на година" (27 дек 2011).

За клетвените действия на Лъв V по повод сключването на мирния договор с каназ увиги Омуртаг (26 ноември 2011)

Гривести прабългарски барсове, а не византийски лъвове са изобразени върху прочутите старозагорски каменни релефи (01 септ  2011)

Чалгата и националната музика на българите - (2005)

Даргамер - управител, една новоткрита прабългарска титла (29 август 2011)

Болги, берсили и есегели - основни прабългарски родове на Кавказ, Волга, Дунав и в Македония - 16 август 2011 г. - Статия в сборник - Shoumen 2012 pdf

Тервел и областта Загора. Личността в историята - Стара Загора, 2010 - 20 юни 2011.

Анализ на един малко познат надпис от раннохристиянска църква от Аврадака, Преслав. - 26 април 2011

Храмът Аркона на остров Рюген и скито-сарматите     (в pdf формат)  - 21 - 02 - 2011

Мартеницата - семантика и значение    (17.02.2011)

Религиозен и соларен смисъл на българския етноним  (ПО ПЪТЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНОНИМ - pdf) (2007 - 2011)

Произход на старобългарската дума ТЛЪМАЧЪ. 18-01-2011

За смисъла и произхода на термините “словене, sklavoi и славяни” (04. 11. 2010)

Българският обичай (С)полязуване и прабългарският календар (28. 10. 2010)

Индоирански бройни числителни в старинните броилки на българските деца. (01.10.2010)

Древните българи - първооткриватели на музикални инструменти за Европа.  (18 . 08. 2010)

Смисъл и етимология на владетелските титли KANAΣYBIΓI и canizauci. (15. 07. 2010)

Критика на теорията за произхода на източните елементи в културата на прабългарите. (27 - 04-2010)

Спорната дума "твирем" - второ владетелско име на Кормесий (721-738 г) ? (31 март 2010)

Хроники и легенди за появата на Дунавска България - 25-03-2009

Китайският календар и прабългарските календарни названия (29 -07-2009)

Кратки хипотези за прабългарите (24-01-2009)

Скални графити от Източна Македония - подобие със знаците от Плиска (22 окт. 2008)

Как е изглеждал Мадарският конник? (5-08-2008)

Розетата от Плиска - названия на прабългарските богове-планети   (25. 09. 2005)

Владетелската титли БАТ (24 юли 2007)

Защо няма следи от сибирския бог Тангра сред българите?   (15. 10. 2005) 

Следи от митологията на прабългарите в българския фолклор (25 април 2006) 

Двойни владетелски имена и прозвища на ранните български владетели.    (15. 11. 2005) 

Нови данни за прабългарския календар  (нов, допълнен вариант) (30.  07. 2007)

Религия на прабългарите  (20.04.2007)

Откъде са дошли неравноделните тактове в българската музика ?  (02. 01. 2006)

Планината Белуртаг (Памир) - прародина на древните българи    (19. 12. 2005) 

Про-български елементи в цивилизаторската мисия на Св. св. Кирил и Методий   (07. 06. 2007)

Название на главния бог при прабългарите (28-07-2008)

Критика на основните положения на тюркската хипотеза за произхода на прабългарите.   (25. 01. 2006) 

За вредата от хуно-тюркската хипотеза за прабългарите (20 ноември 2007)

Основни символи на древните българи. Азът на българите (27.12.  2007)

Космологични представи на древните българи съгласно розетата от Плиска (29. 10. 2007)

Скито-сарматски речник (по В. И. Абаев) - (10. 09. 2007)

Санскрит - имена, религиозни понятия и названия. 23 дек 2010

Етиопи, гимнософисти и древните българи  (01. 05. 2007)

Етимология и семантика на българските топоними Тутракан и Тъматаркан (29. 12. 2006)

Физически облик, дрехи и оръжие на древните българи.  (27. 02. 2006)

Българо-кавказки исторически връзки    (16. 12. 2005) 

Волжските българи - също звездобройци ?  (03 . 03. 2007)

Алем, белем, вечем, читем - опит за осмисляне на месеците от прабългарския календар.   (16. 01. 2006)

 

РАЗЧИТАНЕ НА ПРАБЪЛГАРСКИ РУННИ НАДПИСИ (собствени изследвания):

За прочита на един рунен надпис от Мурфатлар - Северна Добруджа. 11 май 2015 г.

Анализ на надпис от църква № 2 в м. Аврадака - Преслав (24 февр. 2014) Статия в сборник РИМ - Разград pdf

Присъства ли името Ziezi в рунните надписи от Мурфатлар? (21 август 2012)

Надписите в Мурфатлар и представата за кръста като оръжие сред българските монаси (14 авг 2012)

За значението на надписа върху оловните печати на Йоан и Михаил от началото на християнската епоха (23 -08-2010) - Shoumen 2012 pdf

Върху значението на термините ХLWYBPHN  и  ALXACH КYPE (23-08-2010)

За четенето на някои раннобългарски надписи от Североизточна България (26.07.2010)

Опит за разчитане на рунния надпис от с. Бяла-Обзор, Варненско (21.05.2009)

Върху разчитането на рунен надпис от Мурфатлар (20.02.2009)

Връзка между глаголическите букви и сарматските рунни знаци  (19 август 2006)

Разчитане на прабългарски надпис-билингва от с. Басараб, Северна Добруджа  (09.10.2007)

 

СТАТИИ ЗА ДРЕВНИТЕ ПРАСЛАВЯНИ (собствени изследвания):

Нова хипотеза за съдържанието на термина "словене"  (03 януари 2008)

Словене = славяни - най-голямата фалшификация в българската история!   (07. 01. 2006 )                      

Славянският календар и раннохристиянска България.  (29 март 2006)

Смисъл на старобългарските думи ЧРЬВЕН и ЧРЬВ   (06. 03. 2006 )

 

ОТВЪДГРАНИЧНАТА БЪЛГАРИЯ (собствени изследвания) :

Македония изчезва от нашия поглед както Отвъддунавска България навремето изчезна - защо? (07 август 2009)

Старинна икона от гр. Демир Капия - произведение на най-ранното българско изкуство- 03-10-2008 

Прахърватите - малко познатите родственици на прабългарите  (09. 10. 2007)

Етимология на украинското прозвище ХОХОЛ н ХОХЛАНДИЯ   24 юли 2006 

Pircalab -ранновлашка военна титла с първобългарска етимология? 19 ноември 2006

Доста прабългарска кръв тече в жилите на днешните румънци и албанци    (25. 11. 2005) 

Какво можем да научим от историята на княз Дракула Цепеш ?  (09 май 2006)

Унгария означава Оногурия !   (20. 10. 2005)  

Прабългарска етимология на названието БУДАПЕЩА  (10 август 2006)

Кой е създал Киев? - Нови данни  -02. 08. 2006 

Прабългарите и балканския езиков съюз (15.05.2008)

 

ЕЗИКОВА АРХЕОЛОГИЯ  (собствени изследвания):

 

Български названия за планина. Възможна етимология. 28 юли 2013 г.

Авестийски изоглоси в българския език.   

Елементи от древна, неславянска бройна система в българските детски броилки - 21 - 03 - 2011

Прабългарски думи, съхранени в детските игри - 28 май 2009

Прабългарски думи с носови гласни.  (20 юли 2006)

Индо-ирански  семантични гнезда в българския език  (24. 10. 2006)    Статия Търново 2014 -pdf

Сарматска фонетична трансформация Р-Л в българския език (27 март 2007)

Древни нострадически думи в българския език - 1 май 2007

Произход и значение на наставките "-мир" и "-ман" в българските имена (4 май 2007)

 Етимология и семантика на някои редки български имена (05 юли 2006)

Прабългарски названия на калинката (24.07.2008)

Прабългарски женски имена (28 май 2008)

 

ИРАНСКИ СУФИКСИ И ПРЕФИКСИ В ЕЗИКА НА ДРЕВНИТЕ И СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРИ-ДАР;  -АВ(АВА)-АГ(АГА); -АТ Р;  -ЕЗ ; -БА;  ИЧ-ЧИ;  -УЛ;  

 ; -ТА (суфикс за мн. число),  -ОТА; -ЕНК (-ЕНИК);  -ГЕР(ГАР) . Префикс ПО-. Префикс СУ-Въведение и литература

 

БЪЛГАРСКИ СТАРИ И ДИАЛЕКТНИ ДУМИ: Въведение и литература.    АБВ  - ГДЕ - ЖЗИЙ - КЛМ - НОП - РСТ - УФХ - ЦЧЪШЩЮЯ

 

 Османо-турски думи в българския език . 

 

 

ИСТОРИЯ НА СТАРА ЗАГОРА (собствени изследвания):

Още за 11-те преправки на преписа на История славянобългарска, направен от поп Йоан петкович от село Змеево, Старозагорско - 15 май 2015

Клетва на участниците в Революционния комитет - с. Змеево, Старозагорско от 1870 г. - 31 юли 2014

Д. Янков и Г. Илиев. Проучвания на култов комплекс "Музей на религиите" - Янков. Илиев. 2010 - 18 февр. 2014

Д. Янков. Средновековен некропол в "Музей на религиите" - Стара Загора. - 16 февр. 2015

Христо Дочев Ваклидов - Кловис и Борис. 1858 г. - 23 юли 2013

Вестник Наблюдател. Коментари върху съвременни проблеми ...

Границите на тервеловата ЗАГОРА. Кога Берое - Стара Загора е присъединена към България ? (29-01-2009 с допълнения)

Михаил Воин - Змееборецът и покръстването на княз Борис -Михаил. - 8 февр 2013

Бедечка, Бедек, Бетер - смисъл на тези старозагорски названия - 03 ян 2013

Връх Трескавец край Тетевен - данни за археометалургична дейност - 2 окт. 2012

Иван Богданов Дурлов - необикновенната история на един обикновен българин от с. Змеево (09.08.2012)

Казанлък - произход и значение на названието - 31 юли 2012

2012 г - 135 години от Старозагорските кланета (18 юли 2012)

Кога ще се възстанови името на чутовния връх Свети Никола ?

История на село Самуилово, област Стара Загора - 1 ноември 2011

Личността в историята - сборник доклади от Националната научна конференция - Стара Загора, РИМ, 22-23 април 2010 г.

Стара Загора - места за туризъм - 21 юни 2011

Иван Матев. Магическият "Ден първи" на Балканската война. 28 март 2011.

Масов гроб на знатни прабългари в Старозагорско от времето на Тервел (20-07-2012)

Тервел и областта Загора - доклад на конференцията "Личността в историята", 2010 (25-08-2010)

Иринополис – Иринопул, едно краткотрайно средновековно название на град Берое, запазено в народната памет (05 - 11- 2009)

За датировката на прочутите Старозагорски каменни релефи (29 януари 2008)

Къде е Потука, родното място на българския светец Михаил Воин Българин? - 12 юни 2007

Свети Теодор Тирон - патрон и духовен покровител на Стара Загора през вековете- 12.09.2009

Средновековни тунели и под Стара Загора - 24.07.2008

Как беше открит манастирът - скит в Боров дол до Стара Загора и защо беше унищожен ?

Митрополит Методи Кусев - животоописание от Велислав Алтънов (22 март 2008)

СЛИВЕН - старобългарско название означаващо "проход в планината"? (4 януари 2009)

 

ПРОГРАМА НА ИСТОРИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "БЪЛГАРСКА ОРДА" - СТАРА ЗАГОРА

 

 

НОВИ  КНИГИ  ЗА  ПРАБЪЛГАРИТЕ :

 1. Доц. Иван Танев   -  ПО ПЪТЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНОНИМ - pdf   (2005)    "По пътя на българския етноним"  (05. 10. 2005) :

 2. Проф. Атанас Стаматов. "Tempora incognita на ранната българска история" (03. 02. 2006)

 3. Иван Войников - "История на българските държавни символи"

 4. Иван Микулчиќ.            "Средновековни градови и тврдини во Македониjа"     (7. 08. 2006) 

5. R. Rashev, Ya. Dimitrov - Pliska - 100 years of archaeological excavations. (8. 11. 2006)

6. Андрей Киряков  -          "Произход на древните българи" (05. 01. 2007)

7. Александър Баяр    "Тайната история на татарите" (10.04.2007) (Тайная история татар. pdf - ново издание - 19.01.2010)

8.  Д-р Живко Войников.  Произход на българите. (19.01.2010)

 

 

СТАТИИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ИНДО-ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОИЗХОД НА ПРАБЪЛГАРИТЕ (Списък на статиите)

 

СТАТИИ ОТ ДРУГИ АВТОРИ (Списък на статиите)

 

АВТЕНТИЧНА НАРОДНА МУЗИКА ОТ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ - (http://www.bg-popfolk.com )

 

СРОДНИ САЙТОВЕ (Списък на страниците )

 

ПОЛЕЗНИ КНИГИ (Списък на заглавията)

 

АРХЕОЛОГИЯ:

Катя Меламед - Етно – културни процеси в българското общество по данни от езическите некрополи VІІ – ІХ век -Автореферат 2014 г.

Откриха дворецът на канас увиги Омуртаг - 30 ноември 2012

В началото на декември 2012 г В Днепропетровск ще бъде представено съкровище на Аспарух (26 ноември 2012)

Българите са с ирански произход - казва Христина Милчева в Казан - 17 октомври 2007

Археолози откриха кариера за каменни квадри за първите български столици (23 -11-2009)

Двойник на Мадарския конник откриха в Афганистан (12 -02-2009)

Д-р Петър Хаджидимитров - Експедиция до Окситания, родината на богомилите - катари  - 0. 01. 2008

Каменна сграда под могилата Кабиюк до Плиска - 06 май 2007

Каменната глава от Плиска - мнения и коментари - 15 ноември 2006

Каменната глава от Плиска - сравнение с други подобни изображения - 22 ноември 2006

Плиска преди и след Омуртаг, съгласно археологически данни - 16 ноември 2006

Паметник на български кан издигнаха в Татарстан - 31 август 2007

 

СЪВРЕМЕННИ И АКТУАЛНИ ТЕМИ:

Експедиция до Окситания в Югозападна Франция, родината на катарите - богомили

Кратка история на манастира Зограф в Атон - 9 дек 2011

Здравко Здравески от Македония - подкрепа от Бургас. 1 юли 2011

Българските университети ли? По-добре Сталин да дойде! - Васил Хаджиилиев - 25 януари 2011

Мисли по повод на нуждата от българска национална доктрина- 27 декември 2010

Има ли абсурди в новата рейтингова класация на университетите? - 15 ноември 2010 

Димитър Благоев проповядва македонизъм в Българското народно събрание - 09-10-2009

Цар Фердинант - Съвети към сина - 27 декември 2007

Масовата музика като средство за контрол над съзнанието - 24 юли 2006

Чалгата и "националната музика" на българите  - (21 март 2007)

Камбаните и високоговорителите  - 27 юли 2006

АУТОСТАРТ - Стамен Стоицов ЕООД

The Invisible War in North Kurdistan. Kristiina Koivunen. 15 - 10- 2010 

Exploring the Kurdish Population in the Turkish Context. IBRAHIM SIRKECI. 15-10-2010

Ромското всекидневие в България - Алексей Пампоров - 6 дек. 2010

 

 1.  Ivanov I.T. Role of cell membrane in thermal hemolysis of mammalian erythrocytes. DSc dissertation. 2012

 2 Иванов И. Т. (2001) Сравнение механизмов кислотного и щелочного хемолиза эритроцитов человека. Биофизика, том 46 (2), 281-290.

 3 Иванов И. Т. и Танева В. Т. (1991) Применение методов производной кондуктометрии и фотометрии для оценки слоистости клеточной суспензии.  Биофизика, т. 36(5), 858 - 862.

 4 Ivanov I. T. (2001) Comparizon between the Mechanisms of Acid- and Alkali-Induced Hemolysis of Human Erythrocytes. Biophysics. Vol. 46, (2), 276-284. Translated from Biofizika, vol. 46, No. 2, pp. 281-290

 5. Иванов И. Т. (1993) Исследование нарушений барьерной функции мембран эритроцитов при непрерывном нагреве. Биологические мембраны, т.10, - 2, 160 - 169.

 6. Paarvanova B., B. Tacheva, L. Dospatliev, M. Karabaliev, I. Ivanov. Polarity index: a measure for the destabilization effect of organic solutes on erythrocyte membrane proteins. Trakia journal of Sciences. 2012. Volume 10,  

       Supplement 1, 150-154

 7. Ivanov I. T. and B. Paarvanova. Heat denaturation of isolated erythrocyte skeletons. Thermal dielectroscopy data. Trakia journal of Sciences. 2012. Volume 10, Supplement 1, 155-160

 8.  Model for 160-min radial pulsations of the Sun.