СТРАНИЦА ЗА ПРАБЪЛГАРИТЕ

 

ЕЗИК,  ПРОИЗХОД, ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

В СТАТИИ И КНИГИ - http://protobulgarians.com

                                                  

                                                                      РУССКАЯ   ВЕРСИЯ  СТРАНИЦЬI

                                                                      Česká verze stránek

                                                                 Македонска верзиjа на страницата

 

 

ПОДСТРАНИЦА "СТАТИИ ОТ ДРУГИ АВТОРИ"

 

 Митко Белчев - 3-та Балканска пехотна дивизия и нейният боен път в началото на 20-ти век.

Митко Белчев - Богомилството –величавата мистерия на една ерес - 23 юли 2015

Проф. Божидар Димитров- Цар Борис налага азбуката! 5 април 2011

Турчанинов Г. Ф. - Древние и средновековные памятники осетинского письма и языка (14 - 03 - 2011)

Проф. Тотю Тотев. Археологически проучвания около църквата до село Виница (14-03 - 2011)

Д-р Ж. Войников. Прародина и преселения на древните българи. Опит за систематизация. (10 - 01 - 2011)

Проф. Тодор Балкански. Днес българите кръщават децата си като коне. (10 - 01 -2011)

Санскрит - религиозни термини и тяхното значение. (30 - 11 -2010)

Въпросът за народността на словенските апостоли. Известни факти и следствената им връзка (29 - 11- 2010)

Георги ТАХОВ. Фамилия Фризинга в Италия има документи, че е наследник на цар Самуил. (23-08-2010)

Анчо Калоянов - Старобългарското езичество (книга, pdf) - 22 - 07 - 2010

Ваклинов Станчо. Формиране на старобългарската култура VI – IX век (КНИГА) - 02-02-2010

Езикът санскрит - история и значение (пр. от руски) - 02 - 02 -2010

Румяна Тодорова, Андрей Киряков. Големият надпис от Мадарския конник и въпросът за названието Расате - 09 - 01 - 2010

Иван Венедиков - Един изключителен паметник - 26 ноември 2009

Милош Сидоров. Съкровищата на премълчаваната българска държава - 24 ноември 2009

Милош Сидоров. народът на маговете. 27 декември 2010

Асен Чилингиров. Монетите на киевските князе и монетите на българския цар Петър I  - 24 ноември 2009

Елена Иванова - За чердачната къща от XVIII-XIX-ти век. Предислямски корени на междинното пространство. - 6 окт. 2009.

Дора Петкова - под Далакова могила (Сливен) е погребан Скил, най-славният владетел на скитите - 01-09-2009

Антон Съботинов - Византийска епископия Котрагия в Западните Балкани - VIII - IX век. (25 . 08. 2009)

Стоян Райчевски - Космическият елен в българския фолклор - 23 март 2009 г.

Румен Иванов - Българите извън България - (9 март 2009)

Румен Иванов - Следи от древните българи (21. 03. 2006)

Р а н к о    Ј а к о в љ е в и ћ - Гвоздена   врата   Атлантиде  (Нова Атлантида) - 17 -02- 2009

Christoph-Joseph Ravnopolski-Dean - Die Protobulgaren. Geschichte und Beweise für die Abstammung der Protobulgaren. (23.01.2009) 

Uzbeks - ethnic and genetic origin (24.07.2008)

Тодор Чобанов - Български владетелски имена и сгради от Северен Кавказ- (15. 01. 2008 )

В. Бешевлиев - Ирански елементи у първобългарите  (19 април 2006)

В. Бешевлиев - Кубрат-вождът на Велика България  (6 август 2006)

В. Бешевлиев - Списък на раннобългарските надписи (6 август 2006)

В. Бешевлиев - Първобългарски епиграфски паметници  (6 август 2006)

Елена Ангелова - Сарматски елементи в некрополите на Сев.  Изт.  България   (04. 05. 2006)

Рашо Рашев  - За произхода на прабългарите  (04 май 2006)

Phylogeography of the specific for Europe haplogroup reveals prehistoric gene flow in Europe (29. 05. 2007)

Nikola Nikolov - За произхода и значението на календара и прабългарския календар - 24.10.2008

Петър Добрев - Критика на древнобългарската историография - 16 май 2006

Петър Добрев - Върху прабългарският календар  (05 май 2006)

Петър Добрев - Комедия от грешки - отговор   (14. 03. 2006)

Георги Бакалов - Факти от историята на ранните българи - 1  (13. 02. 2006)

Георги Бакалов - Факти от историята на древните българи - 2  (07. 11.2006)

Иван Митев - Протобългари и келтокимери.  (10 април 2006)

Краси Желязков - Пътят на българската тамбура през вековете  (09 май 2006)

Иван Дуриданов - Думи от езика на траките   (05 май 2006)

Руски автори - Историческа общност на сармати и славяни (05 май 2006)

Стефан Йорданов - Езикови проблеми отностно произхода на прабългарите   (05 май 2006)

Пламен Павлов - Забравеният култ към Св. княз Борис - Михаил.  (9 окт. 2006)

Горан Благоев - Покръстването на Киевска Рус и българите.  (9 окт. 2006)

Анчо Калоянов - Бронзов ключ от Плиска с фигура на музикант. (7 ноември 2006)

Димитър Овчаров - Ранни българи по Долния Дунав  (9 ноември 2006)

Магдалена Ташева - Пропагандира се неоезичество на основата на фалшивия тенгризъм - 26 ноември 2006

Боно Шкодров - художествено-творческа биография - връзки - (10  декември 2006)

Ruslan Kostov - Mineralogical knowledge of ancient bulgarians  (30. 03. 2007) 

Митко Белчев - Загадките на българската история от миналото до днес - 9 февр 2012

Митко Белчев - Наследство от древността   (3 април 2007)

Митко Белчев - Великата Троя   (3 април 2007)

Митко Белчев. Духът на българина - анализи и страсти. 28 март 2011

Проф. Фрицлер - Баварци и българи - (6 април 2007)

Д-р Живко Войников - Общи българо-осетински имена (4 юли 2007)

Проф. Вайнщейн - Какво означава понятието шаманство (шаманизъм)? - 11 юли 2007

Стефан Чурешки - Окултизъм, неоезичество и фалшив тангризъм. - 16. 10. 2007

Константин Рахно - Мнение за произхода на прабългарите - 10 януари 2008

Владимир Хънтов. Прабългарските елементи в съвременния руски литературен език - 15 -01- 2010

Асьо Христов - За марчевизма на българите - 21.08.2009