ПО ПЪТЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНОНИМ, автор:
Иван Танев Иванов
Изд. Алфамаркет, 2005

Верига от книжарници ХЕЛИКОН – http://www.helikon.bg

Верига от книжарници ПИНГВИНИ –

 

 

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

http://protobulgarians.com

 

 

1. Въведение.

2. Хипотези за смисъла и произхода на българския етноним.                     

3. Цел и задачи на книгата.

4. Данни за прародината на древните българи - белари.

5. Нови данни за прародината на българите.

6. Кога са тюркизирани волжските българи.

7. Град Балх и държавата Бахлика.

8. Паралели между българския език и авестийския език.

9. Паралели между славянските езици и авестийския език.

10. Етимология на българския етноним - нова хипотеза.

11. Авестийски и балхарски език.

12. Преки доказателства за предложената етимология.

13. Топонимни доказателства за предложената етимология.

14. Косвени доказателства за предложената етимология.

15. Семантика на българския етноним.

16. Семантика на названието Берсилия.

17. Има ли нещо общо между Ирник и Ернах ?

18. Върху произхода на етнонима на русите.

19. Нова хипотеза за етнонима на хазарите.

20. Връзка между архитектурните планове на Плиска и други градове.

21. Произход и смисъл на названието Плиска.

22. Прабългарско броене съгласно броилки от България и Македония.