ИРАНСКИ СУФИКСИ В ЕЗИКА НА ДРЕВНИТЕ И СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРИ.

СУФИКС ОТ ВИДА  "- ЕНК"

 

 Иван Танев Иванов

 

 

http://protobulgarians.com

 

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

 

 

     Това е специфичен персийски суфикс, което се вижда от персийските думи "пезевенк" - сводник, "кепенк" - външен капак на прозорец, "пелесенк" - мазило (от тук турското балсам), "дженк" - бой, свада (от тук турското джангър). В българския език има следните примери на старинни думи с този суфикс:

 

Серенк - кобилица за вадене на вода от кладенец

Феленк (уленк) - дървена греда, използвана като лост за повдигане на тежки товари - лост

Персенк - название на планински връх в Родопите (може и да е наследство от траките)

Ренк - цвят. Старобългарска дума. Същата дума я има и в персийския език, рäнг - цвят

Денк - вързоп. Подобна дума има и в персийския език - денг - машина за обработка на памук.

 

            В старобългарския език много често се е срещал плодотворният суфикс "-еник, -ник" , например: съмишленик, сътрапезник, ратник, дружинник. Много от образуваните с негова помощ думи са навлезли в по-късните славянски езици. Напълно е възможно, този суфикс да е произлязъл или да е родствен с иранския суфикс -ЕНК.

 

ЗА ДРУГИ СТАТИИ:  http://protobulgarians.com