СТАРА ЗАГОРА - МЕСТА ЗА ТУРИЗЪМ

 

Анани Карагьозов, Иван Танев Иванов

 

http://protobulgarians.com

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

 

 

До:

Областен управител на Старозагорска област;

Кметовете на общини и селища в Старозагорска област;

Председателите на общински съвети и Съветници от Старозагорска област;

Директори на културни, исторически, туристически и екологични институции;

Председателите на обществени организации в тези области;

Старозагорската митрополия

 

 

Уважаеми Госпожи и Господа,

 

Ние, членовете на Историческо дружество "Българска орда - Стара Загора", убедени, че българското общество и гостите от чужбина имат нужда и интерес от запознаване с богатото ни културно-историческо наследство, Ви предлагаме следната идея в тази връзка.

 

Нека направим така, че красотите на природата и богатото ни културно-историческо наследство да станат по-близки и удобни за съвременния културен туризъм. Предлагаме всички природни, исторически, археологически и други подходящи туристически обекти на територията на Старозагорска област да се обозначат в официален препоръчителен списък. Списъкът да съдържа необходимата информация за точното местоположение на обектите, пътища, работно време,  отговорни лица и др. и да се представи на заинтересованите лица и организации – музеи, читалища, кметства и др., както и да се качи в подходящи уеб-страници. В момента повечето от тези обекти се знаят само от шепа специалисти и тесен кръг любопитни граждани, а достъпът до тях е труден и неясен. Целта на нашата инициатива, наречена по-долу движение, е да се улесни достъпа на туристите до тези места, а също и да се създаде организация за тяхното опазване и поддържане.

 

Какви ще са ползите от това движение:

 

а) Ще се подпомогне културния туризъм в областта, което е в съгласие с държавната политика.

б) Ще се оживят някои малки и неизвестни селища, които ще имат стопанска изгода от идващите туристи. Идващите гости ще си купуват храна, сувенири, ще плащат такси за посещения и др.

г) Общинските управи и кметове ще проявят по-голяма активност, инициативност в търсене на средства, участие в проекти за облагородяване и изграждане на инфраструктурата на селищата, реставриране и разкрасяване на обектите и т.н.

д) Ще се търсят възможности за изграждане на нови обекти при наличие на дадености за това.

е) Ще се активизира и обогати дейността на читалищата по създаването на организация, осигуряване на екскурзоводи, събиране на такси и т.н.

ж) Ще се приобщят към тази идея краеведи и граждани от всички възрасти, които и сега с ентусиазъм се опитват да правят нещо за родните си места, но нямат стимул и организационна подкрепа.

з) Ще се привлекат към идеята частни сбирки (етнографски или други), изградени на много места или изграждащи се в момента.

и) Ще се подпомогне обучението по история, география, биология, екология и природозащита и др.

к) Ще се укрепят семейните и приятелски връзки поради факта, че на тези посещения ще ходят предимно семейства и приятели.

л) Движението, след като е подсигурено и с някакви стимули (награди за събиране на определен брой печати, марки и др.), допълнително ще подтикне към активност хора, търсачи на подобни приключения.

м) Неминуемо ще се стигне до изработването на сувенири - картички, значки и други; написването на книги на историческа тематика, свързани със селищата и обектите и издаването на пътеводители за тях.

н) Движението ще доведе и до създаването на маршрутни пътеки, обединяващи отделни природни и културно-исторически обекти. Такива пътеки има и сега на много места,  но така те ще се обединят под една обща идея и организираност.

 

Можем да изброим още много ползи, но най-голямата според нас ще бъде тази, че движението ще засили или създаде у много хора чувство на любов, увереност и гордост от красотата и богатствата на родния край. Ще засили у тях и стремежа към опазването и обогатяването им. 

 

Наименованието на движението може да се избере с конкурс.

 

За подпомагане на движението могат да бъдат използвани специалистите, работещи в тази област, а също и съществуващите туристически дружества, клубове и кръжоци по история, екология и туризъм в областта, както и децата, обединени в специализирано обучение по туризъм (каквото има в професионалната гимназия в Чирпан и други училища в областта). Могат да се включат и млади хора с интереси в посочените области, участващи в различни обществени организации и инициативи.

 

Наближават избори за местни органи на управление. Колко хубаво би било кандидатите за кметове на общини и селища и политическите организации да включат тази идея в своите програми и още по-добре - да започнат да я осъществяват, ако бъдат избрани.

 

Предлагаме примерен списък с по-значимите обекти в областта за разглеждане и обсъждане.

 

С най-добри чувства и уважение,

ИД "Българска орда - Стара Загора "

председател: доц. Иван Танев

секретар:  Анани Карагьозов

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА КУЛУТУРЕН ТУРИЗЪМ НА

ТЕРИТОРИЯТА НА СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ

 

 

Религиозни обекти с важно историческо значение

 

 

Манастир „Св. Теодор Тирон” – Стара Загора

Мъглижки манастир

Шипченски манастир

Казанлъшки манастир

Манастир в с. Златна ливада

Църква в с. Енина с Енинският апостол, писан на кирилица в XI-ти век

Църква Св. Богородица, гр. Стара Загора

Катедрален храм Св. Димитър, гр. Стара Загора

Храм-паметник Св. Троица, гр. Стара Загора

Храм-паметник в град Шипка

Църквата в кв. Любенова махала, Раднево

Църква в с. Змейово, Старозагорска община

Църква в с. Лозен, Старозагорска община

Параклис на Св. Иван Рилски под връх Кръстец

Джамията в Казанлък


 

Природни забележителности и туристически обекти

 

 

Аязмото на Свети Теодор Тирон, гр. Стара Загора – най-старото и свещено

         място до Стара Загора с повече от 2000 г. история

Язовир Копринка – Казанлък

Язовир Жребчево

Язовир Чаталка с римска вила и могила Рошава Драгана

Язовир Овчарица

Язовир Розов кладенец

Вековен дъб, с. Гранит

Вековен чинар, гр. Стара Загора

Пещера, с. Борущица

Пещера, с. Остра могила

Водопад над с. Тъжа

Пещера Змейова дупка, с. Змеево

Резерват в с. Главан

Зоологическа градина Стара Загора

Парк Тюлбито, гр. Казанлък

Минерален комплекс Павел Баня

Винишки камък до Мъглижки манастир

Местността Казаните до с. Казанка

Минерален комплекс Старозагорски бани

Минерална баня, с. Ягода

Минерален извор, с. Тракия

Хижа Каваклийка

Хижа Дълбоки

Хижа Бузлуджа

Хижа Русалка

Хижа Бънзарето

Хижа Борущица

Хижа Дюлята

Хижа Грамадлива

Хижа Химик

Хижа Българка

Хижа Соколна

Хижа Мазалат

Връх Бетера

Връх Морулей

Ждрело на Мъглижка река

Мина Паисий, Гурково

 

Музеи и галерии

 

РИМ Стара Загора

Музей, гр. Казанлък

Археологически музей гр. Раднево

Музей, гр. Чирпан

Музеен комплекс Шипка с паметник на връх Свети Никола

Музей Гълъбово

Къща музей Градски бит, Стара Загора

Музей на занаятите – Стара Загора

Къща музей Гео Милев, Стара Загора

Къща музей Чудомир, Казанлък

Къща музей Чудомир, с. Турия

Художествена галерия Стара Загора

Музей на коня и конния спорт с царската каляска, ТУ Ст. Загора

Музей на магарето, гр. Гурково

Музеят на фабрика Загорка, Ст. Загора

Музей на розата, Казанлък

Етнографски музей, Казанлък

Литературен музей, Ст. Загора

Музей на есперантото, с. Крън

Музей Миньо Балкански с етнографска сбирка, с. Оряховица

Сбирката на поп Минчо Кънчев с. Коларово

Етнографски музей, с. Гъбарево

Мавзолей Костница 19 юли – Стара Загора

Музейна сбирка в с. Спасово

Музейна сбирка в с. Винарово

Музейна сбирка в с. Обручище

Църква „Света Богородица” – Чирпан с костница и килийно училище

Къща – музей на Георги Данчов – Зографинът – Чирпан

Старинна часовникова кула – Чирпан

Къща музей Яворов, Чирпан

Музей Никола Манев, Чирпан

 

 Исторически и археологически обекти

 

 

Връх Римско кале – бивш връх Демир капия, средновековната Сидера, от тук името Железник на града. Това е западната точка на областта

        Загора, присъединена по мирен път към България от тервел в 705 г. В момента обект на ежедневни разкопки и разорение от иманяри.

Местноста Боров дол до Стара Загора с богата история

Връх Българско кале до Стара Загора – място на последната битка с османците

Римска мозайка, до операта в Стара Загора

Късноантична обществена сграда с мозайки в пощата, Стара Загора

Южна порта на Стара Загора

Античен форум, Стара Загора

Църква с гробница, ул. Г. Михайловски, Стара Загора

Крепостта над манастира Златна ливада

Крепостта Градищата до с. Крън

Крънското кале

Остромогилското кале

Бузово кале

Оряховско кале

Калето над Мъглиж, барите

Археологически комплекс до с. Тъжа

Крепостта над с. Тъжа (Паунов камък)

Римска баня, Старозагорски мин. бани

Римския мост, с. Яворовец

Крепост под х. Каваклийка

Гробница в некропола на Августа Траяна, под общинската сграда - Ст. Загора

Местността Хисарлъка – с. Землен, област Стара Загора

 

 Праисторически обекти и обекти, свързани с историята на траките

 

 

Мегалит в Бузовград

Берекетска могила, Стара Загора

Неолитни жилиша, Стара Загора

Селищна могила Старозагорски бани

Тракийска гробница, Казанлък

Тракийска гробница Голяма косматка

Тракийска гробница Шушманец 1

Тракийска гробница Шушманец 2

Тракийска гробница Светицата

Тракийска гробница Оструша

Тракийска гробница с. Оряховица

Тракийска гробница с. Братя Даскалови

Тракийска гробница Хелвеция

Археологически комплекс, с. Рупките

Тракийски култов комплекс, Купена

Медни рудници, Стара Загора

 

Паметници, свързани със Старозагорското въстание от 1876 г.,  

Руско-турската Освободителна война и избиването на населението на Стара Загора и селата в 1877 г.

 

 

Паметник Бранителите на Стара Загора

Паметник Подполковник Калитин

Мавзолей – костница до стадион Берое

Паметна плоча в църквата „Света Троица”

Паметници във връзка със Старозагорското въстание 1876 г. (плочата на

братя Жекови, паметник на Колю Ганчев)

Паметник на Старозагорските въстаници до Алана

Паметник – костница в градската градина – Стара Загора

 

 Други паметници

 

 

Паметници в населените места посветени на загиналите във войните

Паметни плочи във връзка с обявяването на Балканската война 1912-1913 г. (църква св. Богородица; Бухчева къща)

Паметник на Свети Гьорги и на загиналите във войните

Паметник на Капитан Петко войвода

Паметник на Хаджи Димитър на връх Бузлуджа

  

Други обекти

 

Тракийски университет

Народна опера, Ст. Загора

Радио Ст. Загора

Районна библиотека – Стара Загора

Читалище „Климент Охридски” – Стара Загора

Хилендарски метох, Ст. Загора

ЖП мост над Ст. Загора – Италианският мост

Телевизионна кула

Стадион Берое

Астрономическа обсерватория към БАН

Народна астрономическа обсерватория с Планетариум.

Конна база в квартал Колю Ганчев

Царският вагон