ИСТОРИЯ НА АЯЗМОТО В ГРАД СТАРА ЗАГОРА

 

(покръстването на княз Борис - Михаил)

 

откъс от едно писмо на Старозагорския митрополит Методий

(Методи Кусев) - 1917 г.

 

(допълнителните бележки на ръка са от секретаря на митрополита - Недю Александров - май 1960 г.)

 

Отпечатъкът се съхранява в Районната библиотека "захарий Княжески" - Стара Загора

 

 

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

http://protobulgarians.com

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

www.protobulgarians.com брагодари на ръководството на Регионална библиотека

Захарий Княжевски - Стара Загора за съдействието по намирането и

копирането на документа. Май 2012.