http://protobulgarians.com

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

 

 

ЗА КАМБАНИТЕ И ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ

 Иван Танев Иванов

 

 

        Макар и не най-важен, но този въпрос стана актуален в последно време. Трябва ли да има високоговорители по минаретата? Съдете сами:

         1.      Призивът на мюезима елате да се помолим е недвусмислено религиозен, при това още по-недвусмислено свързан с една определена религия. Никоя друга религия не използва минарета и мюезим, подканящ на арабски език за поредната молитва. Той представлява по същество явна пропаганда в полза на определена религия, защото не е насочен само към определена група вярващи, но към всички, даже и към атеистите. В една светска държава, независимо каква е тя, това е недопустимо. 

2.                      В Западна Европа вече има много мюсюлмани имигранти и, естествено, много джамии. Огромното мнозинство от тези джамии обаче са без минарета и без мюезими и в повечето случаи представляват обикновени сгради, вътре в които се върши религиозна дейност. От вън, ако не се счита табелата, по нищо не личи, че това е религиозно учреждение.

3.                  Призивът на мюезима, усилен чрез високоговорител, е допълнително звуково натоварване за околните хора, повечето от които не го желаят. В цивилизования свят, примерно в САЩ, вдигането на шум след 22 часа е противозаконно. При първо нарушение, на причинителите се налага глоба, при второ нарушение глобата е твърде солена. При трето нарушение, причинителят на шума се изселва от града.

4.              Всеки вярващ и убеден мюсюлманин знае колко пъти на ден и кога да се моли. За него не е небходимо да му се напомня и да се подканя да прави това, когато му дойде времето. Даже би трябвало да е обидно, че той е третиран като дете или стадо, което да се води до съответното място. Още по-неразбираемо е, ако това се прави с едно техническо средство, плод на научно мислене, което не се нуждае от никакви религиозни понятия, принципи и представи за да дава резултати.

          Естествено, веднага възниква контравъпросът а какво представляват камбаните по черквите, ако не подобно средство за призив към християните ? Нима те не вдигат повече шум от високоговорителите по минаретата? Нима те не се чуват от всички - християни, атеисти и последователи на други религии?

   

На пръв поглед, тези въпроси са основателни, но само на пръв поглед. Защото:

 

     1.      Камбаните не са християнски, а универсален символ. Днес, освен от християните, те се ползват и от други световни религии будизъм, джайнизъм и др. Могат да се чуят и видят в чисто будистки страни като Япония, Корея, Китай и др.

    2. Камбаните са древен езически символ. Употребата на камбаните започва в далечното минало, от епохата на езичеството. В същност, днешните камбани са наследство от това езическо време. Използвани са големи и малки камбани, звънци, хлопки, тюмбелеци и пр. подобни. Използвали са ги и предците на днешните араби, перси и други мюсюлмански народи. Използват ги даже и днес, като ги закачат по вратовете на домашните си животни овце, кози, биволи и др.

3.              Каква е ролята на тези камбани, звънци и хлопки ? Защо те са били възприети от новите световни религии християнство, будизъм и т.н.? Защо хората продължават да ги окачват по домашни животни, коне, транспортни средства и пр.? Огромното мнозинство от хората отдавна са забравили ролята на камбаните, въпреки че интуитивно и емоционално имат определена представа за тази роля. Има обаче изследователи, които са изучавали този въпрос [Джейс Фрейзър. Златните звънчета. В: Фолклорът в Стария завет. Изд. ОФ, София, 1989 г., стр. 433 - 453, превод от  James George Frazer. Folk-lore in the Old Testament. Studies in comparative religion. Legend and Law. Mc Millan & Co Lid. London, 1923]. Те са установили, че в древността, през езическо време, много народи включително европейски, азиатски, семитски, африкански и др. са  използвали камбаните за пропъждане на злите сили, демони и духове. Вярвало се е, че камбанният звън пропъжда злите сили, духове и демони и те се отдалечават на такова разтояние, че да не могат да го чуват. Също така, камбанният звън привлича добрите сили и духове. Между другото, същата роля изпълнява и кадежът и миризмата на тамян при християните, и много други религиозни действия и символи при другите религии. Така че, много нови религии са възприели и съхранили камбаните с тази им роля.

4.                  Освен като средство за пропъждане на зли сили и духове, камбаните са и средство за предаване на съобщения, а също и музикален инструмент. В много оркестри и музикални състави се използват различни по големина камбани. Звънежът на камбаните е приятно усещане за всеки човек, извор на спокойствие и радост. Той предизвестява, че на земята където се чува камбанния звън има цивилизация и хора (без значение в кого и в какво вярват), а злите сили са избягали надалеч.     

 

ЗА ДРУГИ СТАТИИ:    http://protobulgarians.com