ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - ДЯДОТО, ОСНОВАТЕЛЯТ НА БРСДП(т.с.) - БКП - БСП, ПРОПОВЯДВА ОМРАЗА КЪМ БЪЛГАРИТЕ В БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

http://protobulgarians.com

 

 

            За разлика от съседните народи, които се изявяват като група хора с обща кръв и обща историческа мисия и поради това са много силни, значителна част от съвременните българи вече представлява тълпа от егоисти, които смятат, че поради случайно нещастие са се родили в една страна, към чиято история и бъдеще те нямат никакво отношение. От кога започва този раков процес, който даже някои гордо наричат "проява на интернационализъм, коспополитизъм и прочие -изми"? Частичен отговор на този въпрос може да се намери в стенограмите на Българското народното събрание за дебатите, водени през 1917 г., когато България е във война - третата война за национално освобождение на поробените българи зад граница! Главен герой в тези дебати е Димитър Благоев - Дядото, основател на политическата организация на левите революционери в България - БРСДП (т.с.) - БКП - БСП. Доскоро Дядото беше най-тачения, най-авторитетния деец и учител на това политическо движение, което управляваше България от 1944 г. до 1989 г., и все още има голямо влияние у нас. На какво е "учил" той младите си съратници, какви идеи е внедрявал в младите им глави?

Д. Благоев: ...Всъщност в България се водеше една голяма борба не за обединяването, както казват, на българското племе, а за властването на едно племе в България. И тази борба е една от причините за освобождаването на самата тази българска държава. Тази борба се водеше между българското племе и славянското племе на Балканския полуостров. Българското племе, един грозд, но добре организирано, дойде на Балканския полуостров и намери едно племе мирно, още недоразвито в своята обществена организация, още когато то се намираше в последния стадий на варварство, когато току-що се формираше като съюзи на племена, за да мине по-нататък, в периода на цивизацията, в нация. И тази по-организирана част (Дядото има пред вид прабългарите -бел. на авт.), която главно стоеше на едно по-ниско варварско стъпало, грабителски жестока, която не познаваше никакво отвръщение към каквито да било средства, се нахвърли върху славянските племена да ги завладее. Но тези племена (тук вече Дядото има пред вид протославянските племена - бел. авт.), въпреки това, че бяха неорганизирани, водеха дълго своята борба против това българско племе.

Я. Сакъзов (широк социалист, бъдещ социалдемократ): Не забравяйте, че те бяха колония на Византия и нейни подчинени.

 

Д. Благоев: Подчинени, но независими в своя вътрешен живот.

 

Някой от групата на Я. Сакъзов: Не забравяйте историята!

 

Д. Благоев: Коя история? Тази ли, която вие фалшифицирате? (Смях) Такава история ние (тесните социалисти, бъдещите комунисти и днешни социалисти - бел. на авт.) не ви признаваме. Ние гледаме каква е действителността. Факт е г. г. народни представители, че е имало голяма борба между българските и славянските племена на Балканския полуостров. И този процес, за който ни говори Я. Сакъзов и който поддържат и другите, не е за обединяване на българското племе, а за завладяване на славянските племена на Балканския полуостров и затова ние виждаме потискане на славянските племена на Балканския полуостров, които масово се преселват във Византия и Мала Азия, и от друга страна, отиват на юг към Македония, в която именно се запазва дълго време славянското племе (лъжа! - според археолога Микулчик, при образуването на българската държава в Македония няма протославяни, те живея по на юг, където земята е по-богата - бел. на авт.).

 

Г. Данаилов: Ама вие сте родом от Загоричане (с. Загоричане е едно от най-борческите български села в Костурско, Южна Македония).

 

Д. Благоев: Аз съм родом от Загоричане, но между другото аз не съм българин, аз съм македонец, македонски славянин! (Смях) И като такъв, ако искате да знаете, аз съм за Македония като славянска земя, която ще има собствено управление (смях, смях ама това се оказа програма на титовите и благоевите комунисти, когато дойдоха на власт след 25 години - бел. на авт.).

 

Някой от десницата: Какво търсиш тогава в България?

 

Д. Благоев: Така че процесът, за който не се говори, е процес за завладяване, а не за обединяване на българското племе...

 

Министър Х. И. Попов: Как се наричат в Загоричане българите?

 

Д. Благоев: Ако ги питате, те се наричат християни.

 

Министър Х. И. Попов: Те се наричат българи!

 

Д. Благоев: Аз не искам да навлизам в тази сфера, но искам да изтъкна какви опасносни от ВАША гледна точка, от БЪЛГАРСКА гледна точка, теории се развиват в НАШАТА история, по отношение на процеса на обединяване на българското племе…

 

Министър Х. И. Попов: Борбите за независимостта на българската църква се развиха най-вече във вашето село и затова го изгориха (с. Загоричане е изгорено, а жителите му като силно изявени българи са частично избити, частично прогонени от гръцките андарти - бел. на авт.).

 

Д. Благоев: Това съвсем не е така, а процесът е в завладяването на племената на Балканския полуостров от българите (тук Дядото фалшифицира историята било от простотия, било от омраза към българите. Прабългарите са водели война за обединение на всички прабългарски племена, предварително населили Балканския полуостров - бел. на авт.). И ако говорим за историческия процес, тогава този процес и днес съществува, именно българското племе да завладее местата, които са му необходими, за да може то да излезе на море, на големите водни пътища и Егейско море. Ето го смисълът на историческия процес. Аз мисля, че от вас по-слабо информирани по тези въпроси и по-объркани глави няма. Особено вие, учителите, които всякога сте се възпитавали върху тия фалшиви теории, изобщо вие не можете да ги разберете тези работи! (естествено, умната глава на Дядото ги разбира тия работи, той разбира и много други по-важни работи: как да вземе имота на богатите, как да лъже бедните, че ще им построи комунизъма и тн - бел. на авт.)

 

С. Костурков: (негодува)

 

Председателстващият д-р. И. Момчилов: Г. Костурков! Моля Ви, не прекъсвайте оратора.

 

Д. Благоев: Ако вие сте убедени, че в Добружда са българи, че в Мавровско, че в Македония са българи, че в Сяр, Драма и Кавала са българи, защо се страхувате от ТАЗИ ФОРМУЛА НА РУСКИЯ МИР?... (става дума за руско предложение за спиране на войната - бел. на авт.) Ако сте убедени, че някъде има българи, защо се страхувате да се направи референдум и да видим какво ще кажат? Защо викате? Значи не сте сигурни, значи има нещо, което ви тревожи, има някои области, завладяни от вас, които, ако се подложат, на референдум....”

 

(Силно негодувание и прекъсване на говорещия)

 

След като човек с такива антибългарски възгледи е основал и стоял начело на партия, чудно ли е че тази партия по-късно:

 

    - организира антиконституционно въстание, в което загиват десетки хиляди българи;

    - прави терористичен атентат, в който загиват повече висши военни, отколкото през всички войни, взети заедно;

    - приема решението на Коминтерна за разделяне на българската нация на добружански, мизийски, тракийски и македонски народи;

    -работи за създаване на македонска нация и език;

    - предава костите на Гоце Делчев и архива на Македонския научен институт на най-големите врагове на българщината в Македония;

    -кръщава град на името на Яне Сандански, който е изявен антибългарист;

    -кръщава град на името на Дядото, който е мразел, както виждаме, българите;

    -унищожава Родинското движение на българомохамеданите;

    -тормози българите от Пиринска Македония да се пишат македонци;

    -нарежда на българските историци да изследват и пишат колкото се може по-малко за прабългарите, защото това било

            проява на "национализъм"; И днес още българските историци отделят 99 % (някъде и 100%) от мизерно платеното си време за

            изследване на траки, готи, протославяни, римляни, ромеи, авари, алани и т.н., но не и на тези, които с кръвта си създадоха "тази    

            държава";

    - не си мърда пръста когато Титовистите избиват десетки хиляди българи в Скопска Македония;

    - прекъсва всякакви връзки с българите, живеещи от векове в Албания, Гърция, Югославия, Румъния, СССР;

    -откъсва българските селяни от земята и унищожава селата, които са създатели и хранители на народностната култура при всяка една

           нация;

    - и т.н.и т.н.

 

        Всичко това се оправдаваше с "голямата идея, голямата цел" - да построим комунизма в България, около България и в целия свят. Тогава няма да има нужда от българи, гърци, руснаци и тн., всички ще бъдат едни щасливи граждани на планетата, хората ще се гушкат и ще си гукат от кеф. За какво ни е тази глупава история, само да ни пречи (ами за това, да разберем кой пръв е изказъл вредните за българите македонистки идеи -бел. на авт.). Затова историците трябва да бъдат колкото се може по-послушни и по-наши. Да, но нещата нещо се объркаха. Сега няма да строим комунизма в света, ще го строим за себе си. Но кой ще оправи пораженията върху българската история, оправдавани с голямата цел, която така и не се състоя?

        Разбира се, левите идеи сами по себе си може и да не са съвсем лоши. Лоши са представителите на левите идеи от Димитър Благоевски тип в България. Защото представители на левите идеи имаше и в Румъния и в Полша и в Чехия и Китай, Италия, Франция, Гърция, Турция и т.н.,но те бяха много "лоши", защото не бяха "Димитър Благоевски интернационалисти" като българските комунисти, ами бяха "националисти". За сметка на това днес Румъния, Полша, Чехия са уредени държави с блестящо бъдеще. В сравнение с тях България с известно пресилване все пак може да се нарече държава, но трудно може да се намери разумен човек който да не се усъмни в сигурното й бъдеще. Под влияние на Димитър Благоевската идеология, от 50 години България прилича на жена, която се чуди в чие легло да скочи за да си реши текущия проблем.

        Най-голямото престъпление на Димитър Благоевите наследници беше това, че те успяха да внушат в народа представата, че всеки проблем може да се реши с подходяща реформа, реорганизация, преструктуриране, нов закон, нов правилник, нов началник, нов комитет и тн. От това повечето българи станаха хамелеони; най-доброто което можеха да направят е да си промянят външността, привичките, езика и ето вече те са европейци. Така, днес по нашите пътища може да се срещнат хора, който карат мерцедеси от които се носи чалга, а от прозорците им се хвърлят хартийки и фасове, изгарящи всичко по пътя. Лятно време цели райони на страната заприличват на опърлено стърнище. От надъхани димитърблагоевисти, готови да очернят историята си в името на световния комунизъм, те се превърнаха в алчни егоисти, готови да разрушат всичко около себе си за да станат богати.

        Едно време последователите на Димитър Благоев се хвалеха, че Руската комунистическа партия е основана от един кръжок в Петербург, начело на който стоял пак същия, вездесъщ зъл гений Димитър Благоев. Вероятно поради това и в червена Русия имаха същите проблеми, само че в много по-големи мащаби, струващи живота на десетки милиони хора. Но само това ли? Ако не беше червения експеримент в Русия, днес Русия щеше да е една от най-богатите държави в света с над 400 млн. души население.

        За разлика от умните последователи на Димитър Благоев, глупаците от другите страни си решават проблемите бавно, постепенно, градивно, с къртовски труд, без революции, с пълно подчинение на закона, с пълно използване на държавната машина в полза на нацията. При тях държавата защищава читавото и здравото, съхранява и развива националното, наказва престъпното и възпитава мързеливото. Няма идеология, няма революция, няма блянове, няма преустройства, няма Димитър Благоевци. Какво щастие, че Димитър Благоев не се сети да основе кръжок и в САЩ!

     Всъщност, едва ли Димитър Благоев сам е достигнал до такива "задълбочени" исторически "изводи" и "познания". Най-вероятно, той усърдно е чел и попивал "съчиненията" на чешкия историк Константин Иречек (министър на българското просвещение и академик на БАН), които са вариант на писанията на неговия тъст Павел Шафарик [P. Šafařik. Památky drevniho pisemnictvi Jihoslovanuv, II vyd., Praha, 1873]. В тези съчинения (наистина свободни съчинения), склавите (наричани славяни) се представят като миролюбив трудов народ, а прабългарите на Аспарух се описват като диви азиатски орди с отвратителни нрави, грабители и подтисници. Ето какво пише по този въпрос самият Константин Иречек [История на българите с поправки и добавки от самия автор. Акад. Константин Иречек  (Издателство Наука и изкуство, 1978) под редакцията на проф. Петър Хр. Петров]:  

        “Предводителите на немногобройни, но храбри и опитни във военното дело пълчища (от българи – авт., мерси за погъделичкването) нападнали на земите на миролюбивите, занимаващи се със земеделие и селско стопанство славяни, подчинили ги на своята върховна власт и като се заселили между тях и вкусили веднъж удобствата на благоустроения живот, в кратко време до такава степен се сближили с новите си поданици, че възприели накрай техния език, техните нрави и начин на живеене и приели дори заедно с тях християнската вяра, при което обаче съвсем изгубили своята народност, като се превърнали от уралски фини в задбалкански славяни. Тоя възглед бе приет почти от всички уважавани славянски и неславянски учени. У днешните българи при обсъждането на тоя въпрос обикновено преобладава липса на научна критика или превратно понятие за народната чест. Повечето се придържат в мнението на Венелин. Само в най-ново време учението на Шафарик намери усърден защитник в лицето на Дринов. То и нам се струва вярно и исторически основателно".

         От този текст виждаме, че Д. Благоев механически повтаря мислите на К. Иречек и тъста му П. Шафарик. В текста гъмжи от исторически неистини, злобни антибългарски внушения и фалшификации. Първо, склавите не са славяни, защото славяните са близки народи, сформирани след XII - XIII век от смесване на склави и други, най-различни народи. Второ, склавите нахлули във Византия не са "миролюбиви, занимаващи се със земеделие и селско стопанство (това не е ли едно и също?)", а хора, самостоятелно или в съюз с авари и кутригури нанесли страшни поражения върху най-големите византийски градове на юг от Дунав (Одесос, Берое, Нисос, Сердика, Филипопол, Туида и т.н.). Фактически след появата на склавите единствено Константинопол и Солун не са превзети, разрушени и оплячкосани. Обратно, аспаруховите българи не са разрушили нито един град, а са поправили старите и са построили десетки нови, освен че са създали държава. Опитът да се уеднаквят кутригурите и аспаруховите българи - онгхонтори произлиза от огромното желание да се хвърли кал върху създателите на българската държава. Това са коренно различни народи, не толкова по език, колкото по култура и традиции. Трето, твърдението на Иречек, че аспаруховите българи са уралски фини съгласно тъста му Шафарик, и че този възглед е "приет почти от всички уважавани славянски и неславянски учени" днес е напълно отхвърено и забравено от днешните учени. Интересно, що за "учени" са били упоменатите от учения Иречек, щом техния възглед не се приема за сериозен от днешните учени! Още по-интересно е твърдението на Иречек, че съвременните му българи не приемат този възглед (т.е, че прабългарите са диви насилници от уралски произход, а приемат мнението на Юрий Венелин (че прабългарите са цивилизован народ, различен от хуните, тюрките, угрите, склавите) и че това било "липса на научна критика или превратно понятие за народната чест"! Ашколсун, машаллах, професор Иречек! Значи, българите нямат народна чест, щом не приемат твоето и на тъста ти твърдение, че създателите на тяхната държава уж са били жестоки диваци от Урал!

        Академик Иречек не е прав и в още нещо. Не всички българи, съвременни за Иречек не приемат възгледа на Шафарик - имало е двама от тях, които го приемат буквално. Единият е руския професор Марин Дринов, другият е бъдещия идеолог на БКП, Димитър Благоев - Дядото. За разлика от учения професор, който не е оказал никакво влияние върху хода на българската история, другият подръжник Константину Иречекову, независимо от пълното си отсъствие на научни титли, звания и познания, благодарение на политическата си демагогия и популизъм успя да нанесе непоправим удар върху единството и здравето на българския народ.