КРАТКИ ХИПОТЕЗИ ЗА ИСТОРИЯТА И КУЛТУРАТА НА ПРАБЪЛГАРИТЕ 

 

 

 Иван Танев Иванов

 

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

http://protobulgarians.com

 

  7. В западноевропейската историческа наука Авитохол не е Атила

 

        Съгласно т.н. Именник на българските владетели, Авитохол е първият владетел на българите - далечен, може би легендарен, предшественик на Кубрат и Аспарух от рода Дуло. Значителен брой автори, занимаващи се с ранната българска история, главно домашни и руски, упорито вярват в хипотезата, че името Авитохол е вариант на името Атила - най-мащабният и най-жестокият монголоиден разорител на Европа в началото на средновековието. В сериозната западна историческа литература името Атила се среща в следните варианти: Attila, Attala, Ethel, Etzel, Eczel, Athalus. Чудно нещо, сред тези варианти липсва името Авитохол, липсва даже и форма, която малко поне да прилича на Авитохол. Това е така, защото липсва какъвто и да било документ, или податка или паметник, в който Атила да се нарича Авитохол или обратно, Авитохол да се свързва по някакъв начин с Атила.

        Всъщност, в сериозната наука се смята, че името Атила е с ранногерманска етимология и означава на готски "бащица". То прилича на много други ранногермански имена - Тотила (Thotila), Гунила, Оптила, Трапстила, Aquila, посочени още от Павел Шафарик, като срещащи се при готи, вандали, герули и др.. Някои от тези ранногермански имена даже се срещат и при ранните славяни - Гудила, Кутила.

        Истинското, собствено майчино хунско име на историческата личност, известна с германското име Атила е неизвестно. Вероятно, то е нещо от рода на Аудан, Алдан.

        На какво основание посочените по-горе автори вярват в тъждеството на Авитохол с Атила е неясно. Ако те са прави, трябва Авитохол да носи германско, готско име !!! На всичкото отгоре недоказаното твърдение, че Авитохол - това е всъщност Атила се изтъква като важно "доказателство", че прабългарите били част от монголоидата орда на Атила. Човек се пита - къде свършва науката и започва езотериката? Може би твърдението Авитохол = Атила е постулат ? Действително, в основата на много науки лежат постулати, но първо - тези постулати се формулират ясно и открито, да са знаят че са постулати, второ - те са еманация на целия дотогавашен експериментален материал и трето - при всяко едно противоречие с новите по-точни експерименти тези постулати се подлагат на критична преоценка, преформулират се или се отхвърлят за да се развива науката.