КРАТКИ ХИПОТЕЗИ ЗА ИСТОРИЯТА И КУЛТУРАТА НА ПРАБЪЛГАРИТЕ 

 

 

 Иван Танев Иванов

 

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

http://protobulgarians.com

 

  7. В западноевропейската историческа наука Авитохол не е Атила

 

    Съгласно т.н. Именник на българските владетели, Авитохол е първият владетел на българите - далечен, може би легендарен, предшественик на Кубрат и Аспарух от рода Дуло. Значителен брой автори, занимаващи се с ранната българска история, главно домашни и руски, упорито вярват в хипотезата, че името Авитохол е вариант на името Атила - най-мащабният и най-жестокия монголоиден разорител на Европа в началото на средновековието (.....). В сериозната западна историческа литература обаче името на Атила се среща в следните варианти: Attila, Attala, Ethel, Etzel, Eczel, Athalus, Thotila, Aquila. Чудно нещо, сред тези варианти липсва името Авитохол, липсва даже и форма, която малко поне да прилича на Авитохол. Това е така, защото липсва какъвто и да било документ, или податка или паметник, в който Атила да се нарича Авитохол или обратно, Авитохол да се свързва по някакъв начин с Атила. На какво основание тогава посочените по-горе автори вярват в тъждеството на Авитохол с Атила е неясно. Едно е да се вярва в някакво твърдение, съвсем друго е това твърдение да се докаже! Когато някой вярва в някакво твърдение без да го докаже, той е езотерист. В науката не се иска вяра, а доказателства за всяко твърдение. На всичкото отгоре недоказаното твърдение, че Авитохол - това е всъщност Атила се изтъква като важно "доказателство", че прабългарите били част от монголоидата орда на Атила. Човек се пита - къде свършва езотериката и от къде започва науката? Как се нарича една "теория", която се гради върху недоказани твърдения? Може би твърдението Авитохол = Атила е постулат ? Действително, в основата на много науки лежат постулати, но първо - тези постулати се формулират ясно и открито, да са знаят че са постулати, второ - те са еманация на целия дотогавашен експериментален материал и трето - при всяко едно противоречие с новите по-точни експерименти тези постулати се подлагат на критична преоценка, преформулират се или се отхвърлят за да се развива науката. В случая постулатът Авитохол = Атила се разглежда като леденият континент Антарктика - никой няма право да го обсъжда и критикува. Горе долу, това представлява представата за ранната история на българите - една вечно замръзнала, неизменяема Антарктика, която живее далеч от развиващата се жива наука.