ДВОЙНИК НА МАДАРСКИЯ КОННИК В АФГАНИСТАН

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

http://protobulgarians.com

Българска експедиция откри "двойник" на Мадарския конник в Северен Афганистан, пише в новия си брой "Списание 8".

Едно от шокиращите открития е, че конникът се нарича Мадара (всъщност Модар).

В Афганистан имало и местности Шумен и Варна, а учените са записали легенди за героя Ходжа Болгар. Над 800 думи с еднакво звучене и значение са открити в българския и фарси, официалния език на Иран.

И до днес в региона за красавиците се казвало, че "са хубави като българки", а фолклористите чертаели паралели между местните ритми и българската народна музика.

Наложените хипотези за произхода на българите се пропукват, смята иранистът доц. д-р Иво Панов (СУ, Факултет по класически и нови филологии, Катедра Класически изток). Не можем да твърдим, че са хуни - монголоидността не им е присъща, не би трябвало да ги сродяваме и с тюрките, казва участникът в експедицията "Българи-прародина", проведена в края на 2008 г.

Според доц. д-р Иво Панов планината Памир, в чиито скали е изсечен конникът, вероятно е прародина на българското племе.

Според доц. Ружа Нейкова, етнолог от Института за фолклор към Българската академия на науките (БАН), участник в тази експедиция.този този камененен релеф се нарича Модар на местния език и вероятно е от IV-ти век или малко по-рано. За нещастие, докато българската наука изучаваше Минусинската долина, талибаните са отстреляли и този паметник, който в момента е полуразрушен.

От многото коментари на съобщението ще преведем само един, вероятно изказан от професионален историк ( коментар от читател с псевдоним Astakus): Тази теория доста куца... Първо, Мадарският конник най-вероятно е тракийски паметник, а не прабългарски (има достатъчно свидетелства за подобни тракийски изображения на конник, убиващ животно; прабългарските надписи са доста по-късни от самия паметник и т.н.). От друга страна, всички антропологически изследвания върху скелети на прабългари сочат монголоидни черти на лицато. Твърде вероятно е част от прабългарските племена да са имали дълготраен досег със сарматите (това са иранските племена, за които се намеква, че са сродни на прабългарите), но всички проучвания на този етап уверено доказват тюркският им произход - напр. общи титли като при хазари, авари, хуни и др. Смятам, че е несериозно някой да се позовава на лингвистични източници и на базата на конкретни думи да се опитва да изучава история. Доста повече тежест трябва да имат археологическите и исторически изследвания за произхода на прабългарите. На някой може и да му се иска "прародителите" ни да са построили и Китайската стена, ама не са. Били са просто едно от многото номадски/полуномадски племена, увлечени от Великото преселение на народите (4в.)

Отговор на коментара: Първо, археологията действително придава голяма тежест на изследванията, но последните археологически изследвания върху над 1500 скелета на прабългари показват антропология от европеиден сарматски тип - високи хора с брахикранни глави и фергански лица с 60 % изкуствена деформация на черепа, характерна за източноиранците по това време. Второ, от над 20 титли при прабългарите само 4 са общи с тюркските, при това повечето от тюркските титли (таркан, багатур, шад) са заимствани от други народи - иранци, тохари, китайци. Трето, според В. Бешевлиев, над 50 % от личните имена на прабългарите  са ирански (Аспарукс, Безмер, Кубер, Кубрат, Котраг). Четвърто, много от набедените за тюркски прабългарски думи са всъщност ирански, например КУПЕ (ризница) си е чисто персийска (qäbā - дълга връхна дреха). Пето, тюркския език има една отличителна особеност - дефинирани са четири фонетични закона, на които се подчиняват 99,99 % от тюркските думи, но прабългарските (например Крум, Плискав, естрогин, хлобрин) не им се подчиняват. Пето, да не говорим за различия в погребалния обряд, религиозните храмове, градостроителство и т.н. и .т.н - вероятно е излишно. В България всеки си пее своята песен и никой не се подчинява на научните факти и резултати, даже не ги чете. И накрая, да се твърди, че Мадарският конник е тракийска направа е много смело, човек трябва да си сложи очила и да не вижда очевадни подробности.

А ето и други каменни релефи от времето на Мадарския конник и подобни нему, всичките ирански и персийски, понеже това е иранска традиция.

 

 

   Шапур и римския император Валериан (на колене).

 

 

 

 

 

 


 

Шапур и римския император Валериан (на колене).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Каменен релеф на Хормизд ІІ:

 

 

 

 

 

 

И Ардашир І:

 

 

 

 

 

 

Бахрам II