Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

http://protobulgarians.com

 

 

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ СИМВОЛИ 

Иван Войников

2005 год. (книга за българския герб, химн и знаме)

 

 

Иван Войников,  Икономист. Интереси към историята на българските герб, знаме и химн; теоретичната хералдика, гербовниците.

 

 

ПРЕДГОВОР.

 

ЧАСТ ПЪРВА. БЪЛГАРСКИЯТ ГЕРБ.

 

I. Гербове и хералдика

II. Владетелски символи в средновековна България.

III. Българският герб в периода ХV в.-1878 г.

              1. Българският герб в Западноевропейските гербовници

              2. Българският герб в Илирските гербовници

             3. Българският герб в епохата на Възраждането и годините на национално-освободителните борби

              4. Българският герб в гербовете на Унгария и Австрия

IV. Гербовете на Третата Българска държава  

              1. Държавни гербове

              2. Владетелски  гербове

              3. Сватбени владетелски гербове и гербове на членовете на владетелското семейство

V. Гербовете на Народната република

VI. Епопеята около новия български герб

 

ЧАСТ  ВТОРА   

 

  БЪЛГАРСКОТО  ЗНАМЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

ЧАСТ ТРЕТА. БЪЛГАРСКИЯТ  ХИМН

БИБЛИОГРАФИЯ

ЛЕГЕНДИ ПОД ФИГУРИТЕ

 

БЕЛЕЖКИ