ДОЦЕНТ БОРИС ПОПОВ, дб - град Стара Загора

 

 

Предлага за продажба Учебник по Функционална биохимия на човека.

 

 

 

           

 

      

 

 

    Учебникът е нов (неизползван). Издаден е през 2001 година и съдържа 21 глави,

 

формат А4, 200 страници, 88 фигури и 54 таблици. Предназначен е за студенти по

 

медицина, фармация и биология. Може да служи като справочник на широк кръг лекари,

 

както и на други специалисти интересуващи се от разглежданите в него въпроси. Цена с

 

наложен платеж 21 лева, доставка за сметка на получателя, в рамките на два дни.

 

 

 

гр. Стара Загора, e-mail: bpopov@mf.uni-sz.bg